teatertalent mors

En to-årig, professionel grunduddannelse i skuespilteknik

 
 

Brænder du for skuespillerfaget? Er du nysgerrig efter at lære mere?
Har du lyst til at gå i dybden med faget sammen med andre unge med samme interesse? 

TEATERTALENT MORS

 • er en to-årig uddannelse for unge mellem 15 og 20 år
 • er for dig, der interesserer dig for scenekunst og har lyst at lære mere om faget på et professionelt teater
 • giver en grundig introduktion til faglige discipliner under skuespillerfaget
 • benytter udelukkende professionelle undervisere fra ind- og udland
 • tilrettelægges, så du samtidig kan passe en uddannelse på f.eks. Morsø Gymnasium
 • har en egenbetaling på 4.500 kr. pr. år. Kan betales på én gang eller i aftalte rater
 • kræver ca. 10 timer om ugen i snit inkl. forberedelse, undervisning og evt. ekskursioner. ('Læs mere under 'Praktisk om uddannelsen')

MERE OM UDDANNELSEN

 • Vi arbejder med en fysisk/kropslig tilgang til skuespillerarbejdet
 • Undervisningen foregår i trygge rammer tæt på et professionelt teatermiljø og følges tæt af Sune C. Abel,
  der er undervisningsansvarlig og selv er udøvende skuespiller. ('Læs mere under 'Undervisningsansvarlig')
 • Al dramatisk undervisning varetages af professionelt udøvende kunstnere indenfor deres fag. Hvad enten det er sang,
  dans eller stomp vil du blive undervist af lærere, der er professionelle i netop disse discipliner. 
 • Du vil få en introduktion til en lang række discipliner, der alle falder ind under skuespillerfaget: improvisation,
  karakterarbejde, tekstarbejde, devising, sensorisk teater, sang/stemme, rytmik, fysisk teater, castingteknik, masker m.m.
 • FORESTILLINGER (links til tidligere forestillinger under 'seneste projekter')
 • Du og holdet kommer til at medvirke i mindst to professionelt opsatte forestillinger: en første-årsforestilling samt
  afslutningsforestillingen, der typisk planlægges i forbindelse med Kulturmødet Mors
 • Som talentelev får du årskort, der giver gratis adgang til alle forestillinger på Limfjordsteatret

VORES AMBITION ER

 • at give dig en klar fornemmelse af, hvad skuespillerarbejdet kræver på et professionelt niveau
 • at skabe møder mellem dig og forskellige faggrupper inden for faget - skuespillere, dramatikere,
  instruktører, scenografer, teknikere, musikere, dramaturger m.fl.
 •  at være med til at udvikle dit og holdets kreative potentiale

UNDERVISNINGSPLAN:

1. semester:
ensembletræning, devising, rytmik, sang/stemme, fysisk træning, dramatisk grundtræning, dramaturgi, introduktioner til forskellige dramatiske teknikker: Michael Chekhov, Stanislavskij osv.

2. semester:
dramatik, devising, sang/stemme, stomp, fortsat undersøgelse af diverse dramatiske teknikker og discipliner, prøver på første teaterproduktion

3. semester:
første teaterproduktion (offentlig forestilling – typisk i forbindelse med Kulturmødet på Mors), masketræning, tekstarbejde – dialog + evt. monolog, kropssprog

4. semester:
tekstarbejde, castingteknik, sangdramatik, afgangsforestilling

OPTAGELSE

 • For at deltage i TeaterTalent Mors skal du bestå en optagelsesprøve, se mere under 'optagelsesprøver til Teatertalent Mors 2018-20'
 • Der optages nyt hold hvert andet år
 • Max 15 elever på uddannelsen
 • Næste optagelsesprøve: primo september 2018
 • Næste hold starter: ultimo september 2018
   

KONTAKT

Ønsker du at høre nærmere, så kontakte undervisningsansvarlig Sune C. Abel på: sune@limfjordsteatret.dk eller på tlf.: 97710515
Find os på Facebook: https://www.facebook.com/TeatertalentMors/, der jævnligt opdateres med nyt om vores aktiviteter, herunder også datoer for optagelsesprøve

PRAKTISK OM UDDANNELSEN

 • Undervisningen foregår normalt mandag og tirsdag kl. 17-21 plus udvalgte weekender samt uge 30 og 31 i sommerferien. Her skal du forvente lange dage
 • Der kan også forekomme undervisning i enkelte skoleferier – efterårsferien, vinterferien, påskeferien, Kristi Himmelfart, Store Bededag m.m.
 • Undervisningen er ofte ret fysisk, så mød op i tøj, du kan bevæge dig frit i
 • Der er mødepligt til alle aktiviteter ved TeaterTalent Mors. Dårligt fremmøde kan betyde eksklusion af forløbet.

SÆRLIGT TIL FORÆLDRENE

TeaterTalent Mors kræver både de unges tid og engagement.
Vi har et tæt samarbejde med Morsø Gymnasium og indretter vores skema med hensyn til de unges skolegang.

For at bevare det høje faglige niveau, som TeaterTalent Mors er kendt for, er der som udgangspunkt mødepligt til alle vores aktiviteter. Vi håber på jeres forståelse for og opbakning til, at vi af og til lægger beslag på jeres barn i ferier og på helligdage.

Når man bliver optaget ved TeaterTalent Mors er det et udtryk for, at vi vurderer, at vi kan hjælpe den unge til at udvikle og dygtiggøre sig. Det er ikke en garanti for, at han eller hun kan blive professionel skuespiller, og vi stiller ingen garanti for, at et gennemført forløb ved TeaterTalent Mors automatisk sikrer optagelse på en af de professionelle skuespillerskoler.

Som udgangspunkt betragter vi vores elever som voksne mennesker og søger altid at lave alle aftaler med dem. Men har I afklarende spørgsmål, er I naturligvis altid velkomne til at kontakte os.

Vi håber at se jer til forestillinger og eventuelle arbejdsdemonstrationer og visninger. Det er vores erfaring, at det betyder meget for de unge at få lov at vise deres nærmeste noget af alt det, de lægger tid, kræfter og hjerteblod i.

SUNE C. ABEL

 • er undervisningsansvarlig ved TeaterTalent Mors og elevernes faste underviser, der følger dem igennem hele forløbet
 • laver skema og har det primære ansvar for at finde de lærere, der passer ind i uddannelsens forløb.
 • er uddannet skuespiller ved Michael Chekhov Studio, Århus 1996-1997, Dell’Arte School of Physical Theatre i Blue Lake, Californien 2001-2002 og Skuespillerskolen v. Odense Teater 2004-2008. Han har medvirket i forestillinger på en række danske teatre - heriblandt Den Fynske Opera, Himmerlands Teater, Eventministeriet v. Det Kongelige Teater og på Limfjordsteatret  
 • har undervist i drama og skuespilteknik på efterskoler og højskoler samt diverse talentlinjer, bl.a. Mariagerfjord TeaterTalentlinje, TGK Aalborg og TeaterTalent Vendsyssel. Har lavet workshops og seminarer med skolelærere, pædagoger og dramalærere
 • han iscenesat forestillinger ved Aalborg Studenterrevy, Opgang 2’s Ungdomsspor, TeaterTalent Mors og flere andre steder

Optagelsesprøver til TeaterTalent Mors 2018-20

Primo september 2018 optages elever til næste hold, der starter sidst i september 2018.
Datoerne for optagelsesprøven er endnu ikke fastlagt.
Prøverne finder sted på Limfjordsteatret, Skolegade 14, 7900 Nykøbing Mors.

Til prøven skal du:

1. Lave lidt opvarmning og dramatik sammen med et lille hold af medaspiranter.
Dette kan ikke forberedes, da det styres af os. Vi anbefaler, at du har tøj på, du kan bevæge dig frit og ubesværet i.

2.  Vise en lille monolog. 
Du skal spille en lille scene (max 3 minutter) fra et kendt skuespil. Vælg en tekst, hvor der sker noget nu og her, en der siger dig noget og som giver dig lyst til at spille. (Limfjordsteatret kan sende dig tekstforslag, hvis du ønsker det. I så fald bedes du skrive det i din tilmelding til prøven.) Vi forventer, at du kan teksten udenad og har taget stilling til, hvordan du vil spille den! Vær også forberedt på, at vi efter din visning vil lave lidt improvisation med dig med udgangspunkt i det, du har vist os. Der vil være almindelige møbler som stole og borde til rådighed. Du må ikke bruge kostumer, maske eller lign.  

3. Have lille samtale med juryen. Samtalen vil ligge i forlængelse af din tekstvisning.

Sådan melder du dig til prøven:

Send en mail til sune@limfjordsteatret.dk, hvori du skriver: 
Navn:
Fødselsdato:
Kontaktinformation: 
Adresse: 
Telefon: 
Email: 
Skriv herefter nogle få linjer om dels: 
Din teater/skuespillererfaring, hvorfor du søger ind på TeaterTalent Mors og evt. om du har et foretrukkent tidspunkt for prøven (der er ingen garanti for at det kan indfries men vi vil prøve).

Husk at vedhæfte vellignende billede!
  
Tilmeldingen skal være os i hænde senest søndag d. 28. august 2017! Tilmeldinger, der kommer senere vil som udgangspunkt blive betragt som ugyldige.
Bemærk, at der må påregnes ventetid i forbindelse med prøven! Så regn med at kunne være tilstede i cirka to timer fra dit mødetidspunkt! Du kan forvente information om dit prøvetidspunkt senest 1. september 2016.

Vær opmærksom på at der er egenbetaling på 4.500 kr pr. år hvis du bliver optaget.

Vi glæder os til at se dig!

Du er også velkommen til at kontakte Uddannelsesansvarlige Sune Christoffer Abel, på: sune@limfjordsteatret.dk eller evt. telefon: 22631525

seneste projekter: