Det nye teater.jpg

A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal, Færchfonden, Lokal og Anlægsfonden og Morsø Kommune
samt
en egenfinansiering gør, at Limfjordsteatret nu har 30 mio. kr. at bygge for.

Dispositionsforslaget er tegnet af arkitekstuen CEBRA og Boris Brorman Jensen  samt Tækker Rådgivende Ingeniører A/S.

På baggrund af bevillingen kan Limfjordsteatret nu påbegynde selve projekteringen hurtigst muligt.
Selve byggeriet
igangsættes sidst på året eller først i det nye år.
 

Og med en budgetteret tidsplan på ca. 14 mdr. vil det betyde, at et nyt Limfjordsteater på godt 1700 m2
forhåbentligt
kan åbnes og ibrugtages i 2018 på Limfjordsvej 95 i Nykøbing - til gavn for både uddannelsesinstitutionerne,
Morsø Multipark, Teatret, 
foreninger og borgerne i Morsø Kommune.

Du kan downloade og se hele dispositionsforslaget her