DET NYE TEATERHUS ER TAGET I BRUG 

Den 7. maj 2019 var en mærkedag i Limfjordsteatrets historie. Da flyttede vi ud af den gamle, blå bygning i skolegården ved M. C. Holms Skole, som har huset teatret igennem 30 år – og ind i vores nybyggede teaterhus på Limfjordsvej 97. 

Et markant og imponerende byggeri, som vi meget hurtigt er kommet til at føle os hjemme i. 

Elektrikerne arbejder fortsat med de mange installationer, et moderne teaterhus kræver. Blandt andet skal et sindrigt lyssystem monteres på facaden, inden de sidste aluplader kan komme på plads – og huset få sit endelige udtryk. 

Men alt forventes at være i orden og i funktion til den store åbning sidste weekend i september. 

MÆRKEDAGE: 

Åbningsweekend 27.-29. september 2019

Indflytning 7. maj 2019 

Rejsegilde 28. september 2018 

Første Spadestik 19. marts 2018

Facade_aug.jpg

HELE ØENS NYE TEATERHUS

HVOR STORT ER HUSET?

Et 1800 m2 stort, 52-kantet, moderne scenekunsthus, i tilknytning til uddannelsesfællesskabet på Limfjordsvej.

HVAD INDEHOLDER TEATERHUSET?

  • En stor blackbox teatersal med plads til 150 publikummer mod i dag 90

  • En prøvesal, hvor vi kan arbejde med vores egenproduktioner uden at lægge beslag på den store sal, og hvor der kan vises børneforestillinger
    og laves workshops med både dagpleje-, børnehave- og skolebørn

  • En multisal, som i dagtimerne skal bruges af Morsø Gymnasiums dramahold, om eftermiddagen af Limfjordsteatrets teaterskole og talenthold, Fortællekredsen, frivillige organisationer og foreninger, der udbyder f.eks. dans, yoga, kampsport, akrobatik og andre bevægelsesformer

  • En foyer med små oaser, hvor man kan slå sig ned – hvad enten man er på vej til eller fra en forestilling, er studerende, der venter på bussen,
    eller man bare vil sidde med en kop kaffe og sin bærbare computer

HVAD SKAL DEN EKSTRA PLADS BRUGES TIL?

Vi har så mange aktiviteter udover at producere og vise teater, at vi konstant har måttet låne lokaler ”ude i byen” til vores teaterskole for børn, showdance, TeaterTalent Mors og vores teaterpædagogiske afdeling LIM’eren. Vi er – og vil gerne være - et åbent hus med mange aktiviteter for både børn, unge og voksne, og får i det nye hus meget bedre plads til det hele.

SKAL I OGSÅ BRUGE MORSØ TEATER?

Den store teatersal er allerede i brug 250 dage om året af uddannelsesinstitutionerne, Morsø Teaterkreds m.fl.. Vi laver typisk mindre, intime forestillinger, som ikke er velegnede til så stor en scene. Det samme gælder for vores gæstespil, mens Morsø Teaterkreds ofte arrangerer større forestillinger. Det nye naboskab åbner for et tættere samarbejde, og bl.a. vil teaterkredsen kunne benytte vores nye café ved arrangementer.

HVAD ER FORDELENE?

Vi kan få et endnu tættere samarbejde med vores kommende naboer: Morsø Gymnasium, der, som det eneste gymnasium i landet, har drama på A-niveau, Morsø Handelsgymnasium – EUC, Thy-Mors HF & VUC, Morsø Teaterkreds, Morsø Multipark, Sparekassen Thy Arena Mors, Dueholmsskolen, 10’eren og Morsø Ungdomsskole. Det nye teaterhus ligger i et område, hvor 2000 børn og unge har deres færden, og det vil helt sikkert afføde nye aktiviteter i både skole- og fritid.

BLIVER DET ET ANDERLEDES TEATER END I DAG?

Vi skal fortsat være et intimteater med plads til mindre og anderledes forestillinger for både børn, unge og voksne. Men vi får mulighed for helt nye samarbejdsrelationer med både erhvervsliv, foreningsliv og turismeerhvervet, og for at tilbyde andre oplevelser til vores publikum. Det kan være suppeteater, foredrag, konferencer, workshops, særlige teaterpakker for turister m.m..

HVEM BYGGER TEATERHUSET?

Limfjordsteatrets Byggefond er bygherre og skal også forestå driften af den nye teaterbygning. A&I Rådgivende Ingeniører A/S fra Nykøbing Mors er udpeget som totalrådgiver for byggeriet med Arkitektgruppen Limfjorden ApS, Nykøbing, og AB Studiedesign, Aarhus, som underrådgivere. NIRAS er bygherrerådgiver. CEBRA Arkitekter har sammen med Arkitekt Boris Broman Jensen tegnet den nye bygning.

HVEM ER HÅNDVÆRKERNE?

Murer: Erling Jensen, Nykøbing Tømrer: TBS, Skive Alufacade: Eiler Thomsen Alufacader, Holstebro Maler: Jesper Johansen, Nykøbing Tag: KN Tagdækning, Thisted VVS: Handest VVS, Thisted Ventilation: GK Danmark, Skive El: Morsø Industri Automatic, Nykøbing Beton: Dan-Element, Skive

HVEM ER DE ØKONOMISKE GRUNDLÆGGERE?

Byggeriet koster 30 millioner kroner og er støttet af A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Færchfonden, Lokale og Anlægsfonden samt Morsø Kommune.

SÆRLIG TAK TIL:

Spar Nord Fonden for bidrag til facadebelysning i det nye byggeri:
Spar Nordlyset
Den Velgørende Fond Morsø for bidrag til indretning af Multisal og Prøvesal
LAG Thy-Mors for bidrag til café og anretterkøkken

KUNSTNERISK STRATEGI

Efterhånden som råhuset er ved at stå klar, bevæger vi os ind i byggeriets fase 2: at søge finansiering til møblering og kunstnerisk udsmykning af det nye teaterhus. Med inspiration fra Knud Sørensens digt ”Ø - en valgstavn” fra 1958 har vi fået udarbejdet en konceptbeskrivelse for den kunstneriske strategi fra det nye Limfjordsteater. Se den her

HVEM BETALER:

Byggeriet koster 30 millioner kroner og er støttet af A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Færchfonden, Lokale og Anlægsfonden samt Morsø Kommune.

Du kan downloade og se hele dispositionsforslaget her