Byggeriet skrider fremad

Byggeriet af det nye Limfjordsteater skrider fortsat planmæssigt frem på Limfjordsvej 95. Det markante, runde byggeri har taget form og rejser sig som et nyt vartegn for området. Det er fantastisk at følge, og at se, hvor meget plads vi får at boltre os på sammenlignet med nu, så vi kan samle vores aktiviteter i ét hus.
Vi glæder os til at kunne begynde at flytte ind i foråret 2019 – og til vi kan invitere til stor åbning i efteråret 2019.

Indtil da holder vi løbende Hyg & Byg-arrangementer og inviterer alle interesserede til at følge med i byggeprojektet og komme med gode idéer til det nye hus.

Det første spadestik

Der blev sat en stor og vigtig milepæl i Limfjordsteatrets historie, da teaterleder Gitta Malling mandag eftermiddag tog første spadestik til det nye teater på Limfjordsvej 95. Borgmester Hans Ejner Bertelsen og Gitta Malling holdt taler, og tre af teatrets musikalske medarbejdere gav et nummer skrevet af Lasse Popp, som i dagens anledning blev spillet på spader. Drømmen har været mere end ti år undervejs og Gitta Malling takkede blandt andre A.P. Møller Fonden, Færchfonden og Lokale og Anlægsfonden for sammen med Morsø Kommune at være med til at gøre drømmen til virkelighed. Nu går byggeriet af det cirkelrunde kulturhus i gang – næste forår flytter vi ind, og allerede nu glæder vi os til i sensommeren 2019 at kunne invitere til åbning af øens nye scenekunsthus.

TI GODE SPØRGSMÅL TIL DET NYE BYGGERI

HVAD ER PÅ VEJ?

Et 1800 m2 stort, cirkelrundt, moderne scenekunsthus, som opføres i tilknytning til uddannelsesinstitutionerne på Limfjordsvej 95.

HVAD SKAL DET INDEHOLDE?

En stor blackbox teatersal med plads til 150 publikummer, hvor vi i dag højst kan være 90

- En prøvesal, hvor vi kan arbejde med vores egenproduktioner uden at lægge beslag på den store sal, og som også kan bruges til alle mulige andre aktiviteter

- En multisal, som i dagtimerne kan bruges af f.eks. gymnasiets dramaelever, om eftermiddagen af Limfjordsteatrets teaterskole og talenthold, fortællerkredsen og   foreninger, der udbyder for eksempel dans, yoga, kampsport, akrobatik og andre bevægelsesformer

- En foyer med små oaser, hvor man kan slå sig ned – hvad enten man er på vej til eller fra en forestilling, er studerende og venter på bussen, eller man bare vil
  sidde med en kop kaffe og sin bærbare computer

HVAD SKAL DEN EKSTRA PLADS BRUGES TIL?

Vi har så mange aktiviteter udover at producere og vise teater, at vi konstant må låne lokaler ”ude i byen” til vores teaterskole for børn, showdance, TeaterTalent Mors og vores teaterpædagogiske afdeling LIM’eren. Vi er – og vil gerne være - et åbent hus med mange aktiviteter for både børn, unge og voksne, og får i det nye hus meget bedre plads til det hele.

SKAL I OGSÅ BRUGE MORSØ TEATER?

Den store teatersal er allerede i brug 250 dage om året af uddannelsesinstitutionerne, Morsø Teaterkreds m.fl. Vi laver typisk mindre, intime forestillinger, som ikke er velegnede til så stor en scene. Det samme gælder for vores gæstespil, mens Morsø Teaterkreds ofte arrangerer større forestillinger. De nye naboskaber åbner selvfølgelig for et tættere samarbejde, og bl.a. vil teaterkredsen kunne benytte vores nye café ved arrangementer.

HVAD ER FORDELENE?

Vi vil kunne styrke samarbejdet med vores kommende naboer: Morsø Gymnasium, der, som det eneste gymnasium i landet, har teater på A-niveau, Morsø Handelsgymnasium – EUC, Thy-Mors HF & VUC, Morsø Teaterkreds, Morsø Multipark, Sparekassen Thy Arena Mors, Dueholmsskolen, 10’eren og Morsø Ungdomsskole. Vi kommer til at ligge i et område, hvor 2000 børn og unge har deres færden, og det vil helt sikkert afføde nye aktiviteter i både skole- og fritid.

BLIVER DET ET ANDERLEDES TEATER END I DAG?

Vi skal fortsat være et intimteater med plads til mindre og anderledes forestillinger for både børn, unge og voksne. Men vi får mere plads til alle de andre ting, vi også gerne vil.

HVEM SKAL BYGGE?

Limfjordsteatrets Byggefond er bygherre og skal også forestå driften af den nye teaterbygning. A&I Rådgivende Ingeniører A/S fra Nykøbing Mors er udpeget som totalrådgiver for byggeriet med Arkitektgruppen Limfjorden ApS, Nykøbing, og AB Studiedesign, Aarhus, som underrådgivere. NIRAS er bygherrerådgiver. CEBRA Arkitekter har sammen med Arkitekt Boris Broman Jensen tegnet den nye bygning.

HVEM ER HÅNDVÆRKERNE?

Murer: Erling Jensen, Nykøbing Tømrer: TBS, Skive Alufacade: Eiler Thomsen Alufacader, Holstebro Maler: Jesper Johansen, Nykøbing Tag: KN Tagdækning, Thisted VVS: Handest VVS, Thisted Ventilation: GK Danmark, Skive El: Morsø Industri Automatic, Nykøbing Beton: Dan-Element, Skive

HVAD ER TIDSPLANEN?

- Byggeriet blev sendt i licitation 9. januar 2018

- Første spadestik blev taget 19. marts 2018

- I foråret 2019 begynder vi at flytte ind

- Vi planlægger en stor åbning ved sæsonstarten i 2019

HVEM BETALER:

Byggeriet koster 30 millioner kroner og er støttet af A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Færchfonden, Lokale og Anlægsfonden samt Morsø Kommune.

Du kan downloade og se hele dispositionsforslaget her

VIL DU FØLGE MED I BYGGEPROCESSEN?

Undervejs i byggeperioden vil vi holde infomøder, hvor man kan høre om byggeriet og følge med i processen. Vi vil gerne invitere samarbejdspartnere, allerede aktive brugergrupper og andre interesserede til at deltage i snakken og være med til at forme, hvordan huset kan bruges i fremtiden.

Har du lyst at blive informeret og involveret, så tilmeld dig vores nyhedsbrev på post@limfjordsteatret.dk
Oplys navn, adresse, telefonnummer og mailadresse og mærk mailen ”Nyhedsbrev”.