Limfjordsteatrets bestyrelse:
Jørgen Madsen ny formand 

Dueholmskolens tidligere leder har overtaget posten
som formand for Limfjordsteatrets bestyrelse

Jørgen Madsen, som i godt 18 år stod i spidsen for Dueholmskolen, Morsø Kommunes største folkeskole, er tiltrådt som ny formand for Limfjordsteatrets bestyrelse. Det ligger fast efter bestyrelsen konstituerede sig på det første møde i januar.

  - Vi er rigtig glade for at få Jørgen Madsen som formand, siger teaterleder Gitta Malling.

  - Vi står foran en utrolig spændende tid i teatrets historie, hvor vi skal opføre en helt ny teaterbygning til 30 millioner kroner ved uddannelsesinstitutionerne på Limfjordsvej, og er glade for at få en mand i spidsen, der, som Jørgen Madsen, både har beskæftiget sig meget med kultur og har stor erfaring med byggeprojekter, siger hun.

  Jørgen Madsen gik på pension som skoleleder 1. august 2016, da han var fyldt 60, og glæder sig meget til den nye opgave.

  - Jeg er rigtig glad for at være blevet spurgt, om det var en opgave for mig. I hele mit virke på Dueholmskolen har musik og teater fyldt meget, så det bliver spændende at komme tæt på Limfjordsteatret, specielt i en tid, hvor der skal ske så store forandringer, siger Jørgen Madsen.

  I hans tid som skoleleder var Dueholmskolen igennem fire gennemgribende om- og tilbygninger for tilsammen 80-90 millioner kroner. Derudover arbejdede skolen tæt sammen med gymnasiet om opførelsen af det nye naturfagscenter ved Morsø Gymnasium.

  - Jeg tør godt sige, at jeg har rigtig meget erfaring med byggeprojekter. Dueholmskolen er stort set blevet ombygget fra ende til anden i min tid, siger Jørgen Madsen.

  Han lagde som skoleleder stor vægt på, at eleverne skulle møde kulturen i skolen. For 13 år siden var han med til at skabe projektet Kulturkranen, der blev støttet med halvanden million kroner fra staten, som blandt andet blev brugt på at hyre kunstnere og performere ind, der skulle arbejde med eleverne på de forskellige årgange. Da pengene slap op, lykkedes det at finde lokale sponsorer for de enkelte klassetrin, så projektet kunne fortsætte.

  - Vi indførte kulturlæseplaner for eleverne ud fra den grundholdning, at det er vigtigt, at børnene stifter bekendtskab med kulturen. Det er sundt og udviklende, at de lærer at tænke i andre baner end at fem plus fem er ti. Jeg mindes, hvordan en flok drenge, som skulle til Holstebro og prøve at arbejde med balletskolens børn, kom ind på mit kontor og sagde ”Det gider vi f….. ikke”. Efter tre dage kom de tilbage og sagde ”Kommer du ikke over ikke i hallen og ser, hvor dygtige vi er blevet”. Det har generelt været lærerigt for eleverne at opleve, hvor meget man skal øve sig for at blive dygtig til noget – uanset, hvad det er, siger Jørgen Madsen.

  Han lægger stor vægt på, at bestyrelsen ikke har indflydelse på Limfjordteatrets kunstneriske virke.

  - Da vi talte sammen forsikrede Gitta Malling mig om, at hun har fuld kunstnerisk frihed. Den del gør vi klogest i at overlade til dem, der har forstand på det, siger den nye bestyrelsesformand.

Om bestyrelsen

Limfjordsteatret ledes af en bestyrelse bestående af udpegede og selvsupplerede medlemmer, og sammensættes som følger:

MEDLEMMERNE AF BESTYRELSEN 2017 ER:

Jørgen Madsen, formand, udpeget af Vennekredsen
Jane Futtrup, udpeget af Vennekredsen
Jens Dahlgaard, politiker, Morsø Kommune
Klaus Hvidtfeldt Larsen, politiker, Morsø Kommune
Villy Dall, lokalt forankret og teaterinteresseret
Kim Fast Jensen, medarbejderrepræsentant


Bestyrelsen har desuden mulighed for at udpege en repræsentant for erhvervslivet samt en teaterfaglig person

UDPEGEDE MEDLEMMER:

2 udpeges af Morsø Kommunalbestyrelse - sidder i 4 år
(fra kommunalbestyrelsens midte) - følger valgperioden

1-? Medlem(mer) udpeges af de andre tilskudsgivende kommuner
- sidder i 4 år
(fra kommunalbestyrelsens midte) - følger valgperioden

1 medarbejderrepræsentant - sidder i 2 år
(udpeges af og blandt teatrets ansatte) - udpeges i lige år

SELVSUPPLEREDE MEDLEMMER,
DER UDPEGES AF DEN SIDDENDE BESTYRELSE:

1 med teaterfaglig ekspertise udpeges
- sidder i 2 år udpeges i lige år

1 med erhvervsrettet ekspertise
- sidder i 2 år  udpeges i ulige år

1 lokalforankret og teater-interesseret
- sidder i 2 år vælges i ulige år

2 udpeges af Limfjordsteatrets støttekreds´ GF
- sidder i 2 år - ”1-1” hvert andet år

Alle bestyrelsesmedlemmer udpeges med tiltrædelse i januar måned.

Genvalg kan finde sted.

Sker der afgang af bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden,
udpeges et nyt medlem af de hertil berettigede.

Den offentlige hovedtilskudsyder skal straks orienteres skriftligt om
valg af nye medlemmer til bestyrelsen med angivelse af de valgtes
navne, adresser og personnumre.

Teatrets kunstneriske leder kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstitueres med formand og næstformand
1 gang årligt i januar måned.

 

 

 

 

Limfjordsteatrets
vennekreds

Limfjordsteatrets Vennekreds er en forening, hvis formål er at støtte Limfjordsteatret ved at udbrede kendskabet til teatret og dets mange aktiviteter og ved at øge interessen for teaterkunsten i almindelighed.

Medlemmer af Vennekredsen får tilsendt informationer om forestillinger, andre aktiviteter og særarrangementet på Limfjordsteatret gennem vores nyhedsbreve.

Vennekredsen medlemmer har stemmeret ved den årlige generalforsamling og har dermed også indflydelse på teatrets virke. Det er således Vennekredsens bestyrelse, der udpeger både formand og næstformand til Limfjordsteatrets bestyrelse.

En del af Vennekredsens medlemmer deltager aktivt ved større arrangementer, hvor der er brug for en hjælpende hånd. Det kan være i forbindelse med Kulturmødet, ved det årlige Halloween-optog, større festivaler og andet.

PRISER FOR MEDLEMSKAB

Det koster 200 kr. for en husstand at være medlem. Årskortholdere er automatisk medlem af Vennekredsen.

Bliv medlem ved at klikke her - eller skriv til post@limfjordsteatret.dk eller ring på 97710515

VENNEKREDSENS BESTYRELSE:

Poul Erik Olsen (formand)
Jane Futtrup (næstformand)
Tove Bak
Peter Therkildsen
Kaj Hyldig
Collin Boomfield (suppleant)
Gerda Buhl Andersen (suppleant)