Baggrund for Morsø Festuge 2014:


Morsø Festuge bliver for første gang afholdt til august 2014. Morsø Festuge 2014 er tænkt som en fest for borgerne på Mors og en hyldest af de samme borgere. 

Projektet er blevet til med inspiration fra Odin Teatret, der hvert tredje år afholder en festuge, hvor de inddrager de lokale borgere på utraditionelle måder. 
Festugen afvikles som en del af et større projekt under overskriften Kunsten ude på kanten. Kunsten ude på kanten er et projekt, der er vokset ud af de praktiske erfaringer, Odin Teatret har haft med Holstebro Festuge og dermed de ideer, overvejelser, tanker og opdagelser, som disse erfaringer har udløst.
Holstebro Festuge – og dermed Kunsten ude på kanten - handler først og fremmest om, hvordan en kulturinstitution kan udvide og forstørre den kunstbrugende borgers muligheder for oplevelse og berigelse med kunsten selv som omdrejningspunkt. Det sker ved at inddrage borgeren på en utraditionel måde - og på anden vis - end blot som tilskuer, læser, betragter og lytter. 
I 2010 ansøgte Limfjordsteatret som en del af ’Kunsten ude på kanten’ sammen med Odin Teatret og 5 andre om penge til at afholde en festuge i hver by, der skulle involvere og engagere borgerne.
Kunsten ude på kanten er karakteriseret ved, at:

  1. de syv byer, der er involveret i projektet – Kolding, Viborg, Rønne, Nykøbing Mors, Nykøbing Sjælland, Svendborg og Holstebro - alle er middelstore byer i periferien (eller næsten-periferien) af Danmark.
  2. byerne repræsenterer alle landets regioner og er derved landsdækkende.
  3. projektet retter sig mod borgere i alle aldre i de involverede byer og deres opland, hvorved turister og andre besøgende borgere på en naturlig måde også er omfattet.

Limfjordsteatret har i dialog med kommunen et ønske om at bruge Morsø Festuge 2014 som en folkelig optakt til Kulturmødet og for at skabe denne folkefest og større aktivitet i byen som så mange efterlyste sidste år. Vi har derfor valgt at bruge disse ’kunsten ude på kanten’- penge på at løfte denne opgave.
Vi mener, at man med dette projekt både vil styrke og synliggøre mangfoldigheden og det rige og alsidige foreningsliv Morsø besidder. Vi håber derfor også at dette projekt vil give borgerne i Morsø kommune et ejerskab til festugen og en stolthed af øen i forhold til Kulturmødet.


Temaet for hele festugen er ’Spor’ med udgangspunkt i Aksel Sandemoses roman: En flygtning krydser sit spor. Målet med Morsø Festuge er at engagere så mange af øens foreninger, borgere, institutioner til selv at bidrage med projekter, gejst, ideer og mod og derigennem få fremvist det rige kultur og foreningsliv øen besidder.